•  

 •  
  Na akciu sa už prihlásilo z ľudí.
 •  
  Nickname
 •  
  Meno
 •  
  Priezvisko
 •  
  Pohlavie
 •  
  E-mail
 •  
  Mobil
 •  
  Dátum narodenia
 •  
  Som
 •  
  Bydlisko
 •  
  Ulica a č.domu
 •  
  PSČ
 •  
  Mesto
 •  
  Dopln. info
 •  
  Miesto nástupu do busu
 •  
 •  

  Prihlasovanie je záväzné až po zaplatení poplatku:

  42 eur pracujúci a 35 eur študenti. Platbu je potrebné zrealizovať do 10.5.2017 na číslo účtu: SK11 8360 5207 0042 0154 6243 Ako variabilný symbol uveď svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR a do poznámky pre prijímateľa uveď svoje meno a priezvisko.

 •