Články

Michal Barát [:Mike:]

mike

Miško vie druhých pozorne počúvať, ale neostáva len pri slovách. Kladie vysoké, avšak nie nedosiahnuteľné nároky a ciele. To pomáha jemu aj ľuďom v jeho okolí prekonávať sa a stále zlepšovať. Nevzdáva sa a všetko, čo robí, sa snaží robiť naplno.

Túžba po voľnosti a radosť z pohybu ho už počas strednej školy priviedli do hôr. Pravidelným chlebíčkom tohto mladého muža preplneného energiou sa tak stali úderné výpravy typu „low-cost & hard-core“ :). Po čase však zistil, že cennejšie ako samotné dosahovanie vrcholov sú preňho horské zážitky, ktoré môže s niekým zdieľať. Preto začal pozývať viacerých priateľov, aby sa k nemu pridali. V tomto duchu sa v roku 2010 spolu s Jožim podujal aj na znovuoživenie Turistov UPeCe. Od toho času až do júna 2013 statočne niesol zodpovednosť šéfa. Nebola to síce ľahká práca, ale odmenou pre Miška ostáva práve spoločenstvo priateľov, ktorých môže na horách ešte hlbšie spoznávať, čas pre seba, v tichu... Tam cíti blízkosť Stvoriteľa, je slobodný, šťastný a sám sebou.

Miškovo vnímanie krásy je spojené s jeho umeleckým duchom. Odráža sa to na jeho fotkách, článkoch či dokonca horských snoch. Sám uvidí čo bude preňho novou výzvou.